Posts by Label

Om du vill publicera en länklista på alla dina inlägg som tex har Etiketten(Label) Keramik, så gör du på detta viset. Byt ut Keramik mot ditt etikettnamn.


Kom ihåg att inte Förhandsgranska, då förstörs koden, fråga inte varför... Vill du i efterhand editera din text så kan du vara säker på att koden inte fungerar. Editera koden i tex Notepad och kopiera in den i sin helhet in i ditt inlägg. Jag vet inte varför den är så svår att få att fungera, men ha tålamod...

Resultatet blir denna:


Inga kommentarer