Före och efter bild...

Före...
 Efter...

...på vår kombinerade rabatt och "kvälls- och dagssolsplats".Mera mat jord ska vi ha hit ännu, men man börjar ana hur det kommer att börja se ut.

1 kommentar

Annika Christensen sa...

Vilket jobb men det kommer säket att bli jättebra.
Annika