- A K T U E L L T -

Alla sju sorter

Naturen har dukat upp med alla 7 sorter på en och samma gång. En unik vår, då både snödroppen (jag har bara en...) lungört, krokus, blå- och...

Före och efter bild...

Före...
 Efter...

...på vår kombinerade rabatt och "kvälls- och dagssolsplats".Mera mat jord ska vi ha hit ännu, men man börjar ana hur det kommer att börja se ut.

1 kommentar

Annika Christensen sa...

Vilket jobb men det kommer säket att bli jättebra.
Annika