- A K T U E L L T -

Alla sju sorter

Naturen har dukat upp med alla 7 sorter på en och samma gång. En unik vår, då både snödroppen (jag har bara en...) lungört, krokus, blå- och...

Solplatserna...


...och rabatten börjar ta form.
Vi har inte arbetat på en månad på gården, arbetet stannade då både min och min mans hälsa tog skada av det hårda arbetet.
Tanken med våra solplatser är att hörnet mot grannens garage ska bli en plats i kvällssolen.
Jag har även tänkt mig en pergola hit i framtiden....
Hörnet invid vedlidret blir dagssol, mycket varm sådan...Här i hörnet kommer det att bli varmt.
Mellan solplatserna kommer det att bli en rabatt...Den är inte alls klar ännu. Mera matjord ska hit.Här är stengången på plats!

3 kommentarer