Gatubarnen

Jag plockade upp trädgårdens gatubarn, dvs penseeér som hamnat på villovägar och växte på livets hårda stig. De kommer att få en lugn, lite halvskuggig plats i trädgården, där de har möjlighet att hitta sina rötter igen.

Gatubarnen tilldelades även årets "Kronan på verket"-priset.Kronan på verket

Inga kommentarer