- A K T U E L L T -

Alla sju sorter

Naturen har dukat upp med alla 7 sorter på en och samma gång. En unik vår, då både snödroppen (jag har bara en...) lungört, krokus, blå- och...

Öppen trädgård i Min Eden

Välkomna på Ö P P E N  T R Ä D G Å R D hos mig i morgon
torsdag 23.7 kl 12.00-18.00, 
Skarvvägen 3, Jakobstad. Inga kommentarer