Trädgårdsassistent

Dvärgschnauzern Nessie är inte enbart min trädgårdshund utan även min assistent... Hennes specialitet är att bita i sopborsten när stengångarna ska borstas och att tugga av blommor som (hoppeligen) har blommat över. Tugga vattenslangen och jaga humlor hör också till en trädgårdhunds sysslor.

Så med andra ord jag skulle inte klara av mina projekt utan Nessie. Vid sin sida har Nessie "the one and only" Krokodilen. Nessie har haft Krokodilen vid sin sida nästan hela hennes 3-åriga hundår. Det är 21 år i människoår! Det ni, det är kärlek det!
Inga kommentarer